Search form

San Juan 21:9

9Tá ni̱ ka̱nkuei ra ini barco ñoó, kúú ni̱ xini ra̱ sa̱ ndío̱ va ñóꞌo̱ ti̱ke̱í, ta kánóo iin ti̱yaká chóꞌo̱ rí, ta sa̱ ió taꞌani pan.