Search form

San Juan 3:13

13Dá chi̱ ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ ní káa koꞌo̱n induú. Sa̱va̱ꞌa na̱ ni̱ kaa kúú na̱ ni̱ noo ni̱ ka̱sáa̱. Ta na̱ yóꞌo kúú na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, dá chi̱ mií ná kúú na̱ ni̱ sa̱ io induú.