Search form

San Juan 3:2

2Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ iin sa̱kuaá noo̱ ió Jesús, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Maestro, náꞌá nduꞌu̱ ña̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios mií ní ve̱i ní kakuu ní iin na̱ dánaꞌa̱ no̱ó ndu̱, dá chi̱ kée ní ña̱ náꞌano, ta ni iin ña̱yuu ko̱ kándeé kee ña̱ náꞌano tá ko̱ ió Ndios xíꞌín ná.