Search form

San Juan 3:20

20Dá chi̱ ndidaá na̱ kée ña̱ kini, kañóꞌó ná ña̱ ndaa̱ dátoo̱n no̱ó ña̱yuu, ta ni ko̱ kúyati na noo̱ tóo̱n ña̱, dá kía̱n ná dáꞌa ni natu̱u ndidaá ña̱ kini kée na.