Search form

San Juan 3:21

21Tído na̱ kée ña̱ ndaa̱, no̱ón kúú na̱ na̱tuu yati noo̱ ndato tóo̱n, dá katu̱u ndiꞌi ña̱ va̱ꞌa kée na sa̱ꞌá ña̱ kúú ná ña̱yuu Ndios.