Search form

San Juan 3:22

Jesús kúú táto̱ꞌon iin yíi̱, ta Juan kúú amigo na̱

22Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ saꞌa̱n Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná chí noo̱ kúú kuendá Judea, ta ñoó ni̱ sa̱ ndei na sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu.