Search form

San Juan 3:25

25Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón kuáchi̱ ta̱ xíonoo xíꞌín Juan xíꞌín dao ka̱ na̱ Israel saꞌa̱ ndí ki̱án kánian kee ña̱yuu, dá nduvii ná noo̱ Ndios.