Search form

San Juan 3:26

26Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌa̱n ra̱ noo̱ ió Juan, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Maestro, táꞌa̱n ta̱a ni̱ sa̱ io xíꞌín ní iin ka̱ xoo yu̱ta Jordán, táꞌa̱n ra̱ ni̱ xi̱ꞌo ní kuendá sa̱ꞌá no̱ó ña̱yuu, ro̱ón kúú ra̱ xíonoo dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu, ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo na kuaꞌa̱n noo̱ rá.