Search form

San Juan 3:28

28Ta mií ndó kúú na̱ xíꞌo kuendá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n yuꞌu̱ ña̱ ko̱ kúú taꞌon yuꞌu̱ na̱ kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá. Diꞌa ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ yuꞌu̱ kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios ve̱i mií no̱ó, dá kasaa̱ mií ná.