Search form

San Juan 3:3

3Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ní ña̱ tá ná o̱ nákaki sa̱á ña̱yuu, dá kía̱n o̱ ko̱ní taꞌon na ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios.