Search form

San Juan 3:31

Ni̱ kii Jesús chí induú

31’Na̱ ni̱ noo ni̱ kii chí induú, no̱ón kúú na̱ dándáki ndidaá ña̱yuu. Ta na̱ ndéi no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, yóꞌo va ni̱ kaki na, ta káꞌa̱n na̱ sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ ió no̱ñóꞌo̱ yóꞌo. Tído na̱ ni̱ kii chí induú, no̱ón kúú na̱ dándáki ndidaá ña̱yuu.