Search form

San Juan 3:32

32Ta xíꞌo na kuendá sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini na̱ xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ ni̱ seídóꞌo na chí induú, tído ko̱ íin taꞌon xiín natiin va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n na̱.