Search form

San Juan 3:34

34Ta na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios ni̱ ka̱sáa̱, no̱ón kúú na̱ káꞌa̱n to̱ꞌon mií Ndios, chi̱ ni̱ xi̱ꞌo ndiꞌi na ndée̱ Espíritu ii̱ ná noo̱ ná, ta ko̱ ní chíki̱ꞌó taꞌon ñaá ná.