Search form

San Juan 3:4

4Dá ni̱ kaa Nicodemo xíꞌín ná:

―¿Ndi koo nakaki sa̱á tuku iin ta̱a sa̱ ni̱ ku̱yatá? ¿Á kuu ndu̱ꞌu tuku ra ti̱i naná ra̱, dá nakaki sa̱á ra̱?