Search form

San Juan 3:5

5Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ní ña̱ tá ni̱ kaki oon ña̱yuu xíꞌín ta̱kui̱í, ta ko̱ ní nákaki sa̱á na̱ kee Espíritu ii̱ Ndios, dá kía̱n o̱ ko̱ní taꞌon na ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios.