Search form

San Juan 3:8

8Chi̱ kíán táto̱ꞌon kúú tachi̱, dá chi̱ xoo diꞌa xoo diꞌa kánaan, ta seídóꞌo yó kánaan, tído ko̱ náꞌá taꞌon yó ndeí ni̱ kixian, ta ndeí kuaꞌa̱n. Ki̱ꞌo dión kúúán xíꞌín ña̱yuu ni̱ na̱kaki sa̱á ni̱ kee Espíritu ii̱.