Search form

San Juan 4:15

15Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Tatá, tei ní ta̱kui̱í káꞌa̱n ní saꞌa̱ ná koꞌo yuꞌu̱, dá kía̱n ná dáꞌa ka̱ ni nandió ko̱oi ichi̱ inii̱, ta ná dáꞌa ka̱ ni kixii kiꞌin ta̱kui̱í nda̱ yóꞌo.