Search form

San Juan 4:21

21Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Naná, kandísa ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌón viti, dá chi̱ ve̱i kuu̱ ña̱ ni dini̱ yúku̱ yóꞌo, ni ñoo Jerusalén ko̱ kánian koꞌo̱n ndo̱, dá kandaño̱ꞌo ndó tatá Ndios.