Search form

San Juan 4:25

25Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ña̱ kasaa̱ na̱ kakuu Mesías, na̱ kakuu Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá. Sa̱ꞌá ño̱ó nda̱ ná kasaa̱ mií ná, nda̱ daá ví nakani ndiꞌi na ndidaá ña̱ káꞌa̱n ní saꞌa̱.