Search form

San Juan 4:34

34Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ña̱ꞌa kasáꞌin kúú ña̱ kéei ña̱ kóni̱ mií na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, ta dáxi̱nko̱oi choon ni̱ xi̱ꞌo na noo̱í keei.