Search form

San Juan 4:42

42dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó:

―Ko̱ kándísa ka̱ ndu̱ viti sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌo̱n xíꞌín ndú, dá chi̱ viti sa̱ ni̱ seídóꞌo ndu to̱ꞌon káꞌa̱n mií ná. Ta ni̱ ka̱ndaa̱ ini ndu̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti kúú ná Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.