Search form

San Juan 4:46

46Dá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku Jesús ni̱ na̱sáa̱ na̱ ñoo Caná, ña̱ nákaa̱ kuendá Galilea no̱ó ni̱ ndee na ta̱kui̱í ñoó vino.

Ta chí ñoo Capernaum ñoó ió iin ta̱ kéchóon noo̱ rey, ta kúꞌu̱ iin de̱ꞌe ra.