Search form

San Juan 4:51

51Tá sa̱ kuaꞌa̱n xino̱ ra̱ noo̱ íin veꞌe ra, dá ni̱ kii ta̱ kéchóon noo̱ rá ni̱ niꞌi̱ ñaá rá. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―Takí ii̱ vá de̱ꞌe ní, sa̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa va xi.