Search form

San Juan 4:52

52Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá to̱ꞌon ndá hora ni̱ ndi̱ko̱ꞌon ini xi̱. Dá ni̱ kaa ta̱ kéchóon ñoó xíꞌín rá:

―Táto̱ꞌon ka̱ iin sa̱ꞌini koni, dá ni̱ ya̱ꞌa ña̱ dáa̱ xí.