Search form

San Juan 4:9

9Dá ni̱ kaa ñáꞌa̱ Samaria ñoó xíꞌín ná:

―¿Ndiva̱ꞌa xíka̱ mií ní, ta̱ Israel xaa̱n, ta̱kui̱í koꞌo ní noo̱ yúꞌu̱, chi̱ iin ñá Samaria va kúú yuꞌu̱? Ta ko̱ néꞌe táꞌan va̱ꞌa taꞌon ndoꞌó, na̱ Israel xaa̱n, xíꞌín nduꞌu̱, na̱ kuendá Samaria yóꞌo.