Search form

San Juan 5:10

10Dá ni̱ kaa ta̱ saꞌándá choon no̱ó na̱ Israel xíꞌín ta̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñoó:

―Kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱ kíán viti. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ kánian kaneꞌón ña̱ꞌa ni̱ sa̱ ndíꞌón xaa̱n.