Search form

San Juan 5:11

11Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín rá:

―Mií na̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñaá ni̱ kaꞌa̱n xíꞌíi̱n: “Nakiꞌin ña̱ꞌa kándíꞌón xaa̱n kaneꞌón kuaꞌán”, kaá na̱ xíꞌíín.