Search form

San Juan 5:14

14Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ na̱níꞌi̱ ñaá Jesús yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kanaꞌón ña̱ sa̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa voon viti, tído o̱ sa̱ kóo ka̱ ino̱n ya̱ꞌón keeón kua̱chi, dá ná dáꞌa ni kixi iin ka̱ ta̱ndóꞌó káꞌano cháá ka̱ noo̱o̱n.