Search form

San Juan 5:16

16Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá ta̱ néꞌe choon ñoó kéndava̱ꞌa rá xíꞌín Jesús, ta ndúkú rá ndi kee ra kaꞌání ñaá rá, dá chi̱ ni̱ kee na choon yóꞌo tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ ñoo Israel.