Search form

San Juan 5:18

18Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, sa̱ꞌá ño̱ó víꞌí ka̱ ví ni̱ ka̱sáꞌá ndúkú ta̱a ñoó ndi kee ra kaꞌání ñaá rá, dá chi̱ o̱ du̱ú iin tóꞌón ni kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel yáꞌa na, chi̱ diꞌa kaá taꞌani na ña̱ mií Ndios kúú tatá na̱, ta sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n na̱ dión, sa̱ꞌá ño̱ó ndée na mií ná ña̱ iin tóꞌón kúú ná xíꞌín Ndios.