Search form

San Juan 5:19

Kásto̱ꞌon Jesús xíꞌín ña̱yuu ña̱ kómí ná choon, chi̱ kúú ná de̱ꞌe mií Ndios

19Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaa Jesús diꞌa xíꞌín ta̱a ñoó:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ko̱ kée mií taꞌon na̱ kúú de̱ꞌe Ndios iin rá iin ña̱ꞌa, chi̱ kée na ndidaá ña̱ xiní na̱ kée tatá na̱, dá chi̱ ndidaá ña̱ꞌa kée tatá na̱, ki̱ꞌo dión taꞌani kée de̱ꞌe na.