Search form

San Juan 5:23

23dá kía̱n ná koo ña̱ñóꞌó ndidaá táꞌa̱n ña̱yuu no̱ó de̱ꞌe Ndios, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ió ña̱ñóꞌó ná noo̱ mií tatá Ndios. Dá chi̱ na̱ ko̱ó ña̱ñóꞌó noo̱ de̱ꞌe Ndios, ni tatá Ndios, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ni̱ ka̱sáa̱ na̱, ko̱ó ña̱ñóꞌó ná noo̱.