Search form

San Juan 5:24

24’Ta miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ndi ndáa na̱ seídóꞌo to̱ꞌon káꞌi̱n, ta kándeé iní na̱ tatá Ndios, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ni̱ ka̱sáa̱i̱, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí ná, ta o̱ káꞌanda taꞌon Ndios choon ña̱ chiya̱ꞌi na sa̱ꞌá kua̱chi kée na, chi̱ ni̱ taó ñaá Ndios no̱ó ña̱ kánian kuu na̱, ta ni̱ xi̱ꞌo na ña̱ kataki chíchí ná.