Search form

San Juan 5:25

25Miía̱n ndaa̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ve̱i kuu̱, ta kuu̱ víti kíán ña̱ kueídóꞌo na̱ kúú ndi̱i ña̱ kaꞌa̱n de̱ꞌe Ndios. Ta na̱ kandísa noo̱ kaꞌa̱n na̱, no̱ón kúú na̱ kataki.