Search form

San Juan 5:28

28Ta o̱ sa̱ naá téí ini ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó, dá chi̱ ve̱i kuu̱ ña̱ kueídóꞌo ndidaá na̱ ni̱ ndu̱xi to̱ꞌon kaꞌa̱n na̱,