Search form

San Juan 5:3

3Ta ini veꞌe káti̱ ñoó ndéi kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ kúꞌu̱, dao na ko̱ túu noo̱, dao ka̱ na̱ léngo̱ saꞌa̱, dao ka̱ na̱ ni̱ na̱tií saꞌa̱. Ta ndéi na ndáti na naka̱ndá no̱ó ta̱kui̱í ñoó.