Search form

San Juan 5:35

35Miía̱n ndaa̱ ni̱ sa̱ kuu Juan táto̱ꞌon iin íti̱ kéi̱, ta sa̱ da̱tóo̱n na̱ noo̱ ndo̱, ta ni̱ na̱taꞌan va̱ꞌa ini ndo̱ ni̱ na̱tiin va̱ꞌa ndó to̱ꞌon ndato ni̱ kaꞌa̱n na̱ cháá tiempo.