Search form

San Juan 5:37

37Ta mií taꞌani tatái̱, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ve̱ii, xíꞌo taꞌani na kuendá sa̱ꞌí. Ta ni iin kuu̱ ta̱ꞌón ko̱ ní seídóꞌo ndó noo̱ káꞌa̱n na̱, ta ni ko̱ ní xiní ndo̱ ndi káa na,