Search form

San Juan 5:39

39Ta ndoꞌó dákuáꞌa tuti ii̱ Ndios, dá chi̱ káꞌán ndó ña̱ ñoó naniꞌi̱ ndo̱ ña̱ kataki chíchí ndó. Ta mií tuti ñoó xíꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ yúꞌu̱,