Search form

San Juan 5:43

43Yuꞌu̱ kúú na̱ ve̱ii xíꞌín choon ni̱ saꞌanda mií tatái̱ Ndios noo̱í, tído ko̱ kóni̱ ndo̱ natiin ndó yuꞌu̱. Tído tá ná kasaa̱ iin ka̱ ta̱a kaꞌa̱n saꞌa̱ mií rá, ta kúú kaon va natiin va̱ꞌa va ndó ra̱.