Search form

San Juan 5:45

45Ta ná dáꞌa ni kaꞌán ndó ña̱ kaꞌa̱n kua̱chi yuꞌu̱ saꞌa̱ ndo̱ꞌó noo̱ Ndios. Mií Moisés, táꞌa̱n na̱ kándéé téí iní ndo̱, no̱ón kúú na̱ káꞌa̱n kua̱chi saꞌa̱ ndo̱.