Search form

San Juan 5:46

46Dá chi̱ tá miía̱n ndaa̱ ni̱ ka̱ndísa ndó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Moisés, dá kía̱n kandísa taꞌani ndó ña̱ káꞌa̱n yuꞌu̱ xíꞌín ndó viti, dá chi̱ saꞌa̱ yúꞌu̱ va ni̱ taa Moisés.