Search form

San Juan 5:9

9Ta kúú vitíꞌón diꞌa ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱a ñoó. Ta kúú ni̱ na̱kiꞌin ra ña̱ꞌa kándíꞌi ra néꞌe ra kuaꞌa̱n ra̱. Ta mií kuu̱ dáá ñóó kúú kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel.