Search form

San Juan 6:13

13Dá ni̱ ndi̱tútí ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó ndidaá ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o ñoó. Ta ni̱ da̱kútí rá uxi̱ uu̱ ti̱yika̱ xíꞌín yúchi̱ ña̱ ni̱ sa̱ kuu ndin oꞌo̱n pan ñoó.