Search form

San Juan 6:14

14Tá ni̱ xini ña̱yuu ñoó ki̱ꞌo dión ví káꞌano ña̱ꞌa ni̱ kee Jesús, dá ni̱ kaa na̱:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti na̱ yóꞌo kúú profeta, na̱ ni̱ kaa Ndios tandaꞌá ná kasaa̱ ñayuú yóꞌo.