Search form

San Juan 6:15

15Tído ni̱ ka̱ndaa̱ va ini Jesús ña̱ ve̱i ña̱yuu ñoó kendúsa̱ na̱ xíꞌín ná kandaka ñaá ná koꞌo̱n na̱ kakuu na rey noo̱ ná. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ taó xóo na mií ná kuaꞌa̱n na̱ dini̱ yúku̱ ñoó.