Search form

San Juan 6:16

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xika Jesús no̱ó ta̱kui̱í

16Dá tá ni̱ kuaá kuu̱ dáá ñóó, dá ni̱ na̱xino̱ mií ta̱a xíonoo xíꞌín ná noo̱ nákaa̱ ta̱ñoꞌo̱ ñoó.