Search form

San Juan 6:23

23Ta dao barco ni̱ kii ñoo Tiberias ni̱ sa̱ kuita tóo ró yati no̱ó ni̱ xi̱ꞌo Jesús pan ni̱ seí ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó tá ni̱ ndiꞌi ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ Ndios.