Search form

San Juan 6:26

26Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ko̱ nándukú taꞌon ndó yuꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndaa̱ ini ndo̱ ndi kóni̱ kaa ña̱ náꞌano ni̱ keei. Diꞌa nándukú ndó yuꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xi̱ꞌoi pan ni̱ seí ndo̱, dá ni̱ ndi̱noo ini ndo̱.