Search form

San Juan 6:27

27Ná dáꞌa ni kechóon ndó saꞌa̱ pan, ña̱ túú. Diꞌa kechóon ndó saꞌa̱ pan ko̱ túú, táꞌa̱n ña̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí ndó. Ta na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kúú na̱ ki̱ꞌo pan yóꞌo keí ndo̱, dá chi̱ na̱ yóꞌo kúú na̱ ni̱ da̱náꞌa̱ tatá Ndios.